Correctie van afstaande oren

CORRECTIE VAN AFSTAANDE OREN

Het verschijnsel van afstaande oren is een aangeboren vormafwijking van de uitwendige oorschelp. Er is geen enkel functioneel nadeel aan verbonden, maar het leidt wel vaak tot sociale en relationele problemen.

Zeker op kinderleeftijd vormen afstaande oren een klassieke aanleiding tot pesterij, wat het kind op langere termijn met onzekerheid en een gebrekkig zelfbeeld kan belasten.

Deze esthetische afwijking kan nochtans vanaf de leeftijd van vier jaar door een eenvoudige ingreep verholpen worden. Die operatie heet ‘otoplastie’ of correctie van afstaande oren.

Afstaande oren hebben twee kenmerken, die samen of afzonderlijk kunnen voorkomen: meestal is een van de ‘plooien’ van de oorschelp onvoldoende gevormd, soms is tevens de ‘kom’ van de oorschelp te diep.

Die twee kenmerken worden gecorrigeerd door het kraakbeen een aantrekkelijkere vorm te geven en te stabiliseren met inwendige draadjes. Het resultaat is een normaal gevormde oorschelp, die dichter bij het hoofd aansluit. Vaak is ook een asymmetrie aanwezig, zowel van vorm als van afmetingen. De vorm kan zo symmetrisch mogelijk gemaakt worden, maar aan de afmetingen van het oor kan niet gewijzigd worden zonder zeer ingrijpende operaties.

VOOR DE INGREEP
Het verdient aanbeveling om vanaf drie dagen voor de ingreep de oorschelpen en het haar te wassen met een ontsmettende zeep. Reinig ook de gehoorgang voorzichtig met een bevochtigd wattenstokje. Op die manier wordt de kans op wond­besmetting tot het minimum beperkt.

DE INGREEP
De ingreep kan zowel onder plaatselijke als onder algemene verdoving gebeuren. Kinderen worden altijd onder algemene verdoving geopereerd, volwassenen kunnen kiezen.

Als een algemene verdoving werd gepland, moet je nuchter naar het operatiecentrum komen. Dat betekent: niets meer gegeten of gedronken hebben vanaf middernacht, behalve voor het innemen van eventuele medicatie.

Meestal kan je het centrum de avond van de ingreep reeds verlaten: je wordt dus in de dagkliniek opgenomen.

Als de ingreep onder plaatselijke verdoving verloopt, dan kan je de verdoving op zich gedurende een moment als onaangenaam ervaren. Het voordeel is echter dat je ongeveer een half uur na de ingreep naar huis kan.

Beide oorschelpen worden in het begin van de ingreep verdoofd, en één voor één geopereerd. Tijdens de ingreep word je gewaar dat de chirurg opereert, maar je voelt geen pijn. Je kan wel het geluid van de operatie als vervelend ervaren.

De insnede wordt gemaakt aan de achterzijde van de oorschelp. De chirurg maakt de huid los van het kraakbeen van de oorschelp en geeft met draadjes een nieuwe vorm aan het kraakbeen. Daarna wordt het sneetje achter het oor mooi gesloten en wordt de ingreep afgerond met een speciaal verband dat door de chirurg wordt aangelegd. Het is belangrijk dat dat verband niet wordt verwijderd: het beperkt de zwelling en houdt de oren in een goede positie.

NA DE INGREEP
Thuis rust je best enkele uren met het hoofd iets hoger dan de romp. Zware inspanningen en diep vooroverbuigen zijn af te raden, omdat ze door toename van de bloeddruk nabloedingen kunnen veroorzaken. De eerste nacht kan je enige pijn ervaren, die je probleemloos kan bestrijden met een eenvoudige pijnstiller zoals Dafalgan® of Perdolan Mono®. Toenemende pijn die geleidelijk ondraaglijk wordt is niet normaal en moet je per telefoon melden aan de dokter. Zelf mag je nooit het verband verwijderen.

Het verband blijft ongeveer één week ter plaatse. Het zal door jouw chirurg verwijderd worden bij de eerste raadpleging na de ingreep. De oor­schelp staat nu al duidelijk dichter bij het hoofd maar is nog gezwollen en blauw.

Zodra het verband verwijderd is, mag je jouw haar wassen. Korstjes kunnen gewoon met water worden weggeveegd. Wees voorzichtig met de haardroger: de huid kan op sommige plaatsen nog wat ongevoelig zijn en daardoor geen hitte gewaarworden. Gebruik de haardroger dus van op afstand en indien mogelijk ingesteld op een lage temperatuur.

Na verwijdering van het verband moet je gedurende twee weken ‘s nachts een elastisch haarverband dragen, om te vermijden dat jouw oorschelp in jouw slaap zou omplooien. De huiddraadjes zijn oplosbaar, doch de knoopjes zitten aan de buitenkant en worden bij de tweede controle na twee weken doorgeknipt.

Contactsporten zoals judo en andere gevechtssporten, maar ook sporten waarbij onzachte aanrakingen niet altijd te vermijden zijn, zoals basketball, rugby, waterpolo e.d., worden gedurende een drietal weken best vermeden. Als het mogelijk is om een haarband te dragen, kan dat veel problemen voorkomen. De oorschelp is intussen flink ontzwollen en behalve dat het oor nu dichter bij het hoofd staat, kan niemand nog merken dat je geopereerd bent.

Een otoplastie is in principe een vrij pijnloze ingreep. Onhoudbare pijn die je uit jouw slaap houdt of een zwaar bebloed verband zijn niet normaal. Mocht zoiets zich voordoen of als je je over eender wat zorgen maakt, aarzel dan niet het Coupure Centrum te contacteren via het secretariaat of rechtstreeks via de dokters.

GERELATEERDE BEHANDELINGEN

  • Afstaande oren kunnen psychologisch heel belastend zijn. Hieraan kan verholpen worden voor een eenvoudige ingreep met een onopvallend sneetje achter het oor....

  • Een liplift is een kleine chirurgische ingreep uitgevoerd aan de basis van de neus om de verticale hoogte van de verouderende bovenlip te verkorten....

  • Herstel van volume met eigen vet is de basis van moderne verjongingstechnieken. Tonnard en Verpaele zijn zeer ervaren pioniers van deze techniek....

  • De mond geeft veel emoties weer. Vullen kan mooi zijn, doch even belangrijk is de huidkwaliteit en de vorm van de lippen. Een liplift werkt zeer verjongend...

  • Behoud van je natuurlijk uiterlijk, vlot herstel en minder risico’s: dit onderscheidt de MACS-lift die Tonnard en Verpaele ontwikkelden van andere face-lifts...

EXTRA INFORMATIE

VOOR EN NA BEHANDELINGEN

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK