Patrick Tonnard

“Inspired by patients, driven by science, guided by passion”

Patrick Tonnard studeert met grootste onderscheiding af als dokter in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent waarna hij zijn opleiding in plastische heelkunde verderzet onder leiding van de zeer gerespecteerde Professor Guido Matton.

Na zijn opleiding in België specialiseert hij zich verder in de gelaatschirurgie bij de wereldvermaarde Professor Fernando Ortiz Monasterio te Mexico City, in de borstchirurgie bij Dr Pat Maxwell in Nashville en in de neuschirurgie bij Dr Gary Burget te Chicago.
In 1997 richt hij het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie op te Gent, waar hij , sinds 1999 samen met zijn vennoot Dr Alexis Verpaele, de praktijk in de estethische en plastische chirurgie runt.

In 2008 richt hij samen met Dr Verpaele het Esthetisch Medisch Centrum 2 op te St-Martens-Latem, een volledig uitgeruste prive kliniek met ultramoderne operatiekwartieren en een verblijf voor overnachtende patiënten.

Naast zijn drukke praktijk met patiënten uit binnen- en buitenland blijft Dr Tonnard wetenschappelijk actief in de wereld van de plastische heelkunde.
Op het gebied van de chirurgische gelaatsverjonging blijft hij bijzonder creatief en realiseert hij samen met zijn vennoot Dr Verpaele regelmatig baanbrekende en vernieuwende technieken.

Er verschijnen belangrijke publicaties van zijn hand en een 40 –tal wetenschappelijke artikelen in internationale vaktijdschriften. Hij wordt eveneens een veel gevraagde gast op wetenschappelijke congressen en cursussen wereldwijd.

Ondertussen heeft hij al meer dan 200 presentaties achter de rug en wordt hij verschillende malen per jaar wereldwijd uitgenodigd om zijn steeds vernieuwende technieken in live chirurgie en esthetische behandelingen te doceren en te demonstreren in de meest toonaangevende internationale centra.

Dr Tonnard is lid van verscheidene binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke verenigingen waaronder de prestigieuze International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) en the American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) n 2015 behaalt hij een doctoraat (PhD) aan de faculteit geneeskunde van de Vrij Universiteit Brussel met als titel: “The Role of Fat Grafting in Facial Rejuvenation: a New Paradigm in the Reconstruction of Youth”. Recent houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar de regeneratieve eigenschapppen van stamcellen in vetweefseltransplantaties (Nanofat). Sociaal engagement is voor Dr Tonnard een belangrijke hoeksteen binnen zijn chirurgische activiteit ; verschillende liefdadigheidsprojecten worden door hem actief gesteund en hij is mede-oprichter van de Vlaamse VZW See & Smile. Sinds 2000 heeft hij reeds meer dan 20 chirurgische missies naar Myanmar begeleid waar kinderen en volwassenen met gespleten lip en verhemelte worden geholpen. Dit vertaalt zich in meer dan 2000 patienten die van deze aangeboren gelaatsafwijking werden verlost.

Privaat gaat Dr Tonnard’s interesse voornamelijk uit naar yoga en meditatie, waaruit hij veel inspiratie put om zijn chirurgische activiteiten te perfectionaliseren.

Alexis Verpaele

“De aanhouder wint”

Alexis Verpaele is plastisch chirurg sedert 1997. Alumni van het Sint Barbaracollege te Gent studeerde hij af als arts aan de Universiteit Gent in 1988. Hij begon aan het Ugent een opleiding tot algemeen chirurg, met stages in vaatchirurgie, intestinale chirurgie en hartchirurgie. Na het behalen van de erkenning Algemeen Chirurg begon Verpaele een opleiding tot plastisch chirurg. Deze begon met 1 jaar in Norwich (Verenigd Koninkrijk), met vervolgens nog 2 jaar in het Ugent onder Professor Stan Monstrey. Hij werd erkend als specialist plastische, reconstructieve en aesthetische chirurgie in 1997.

Dr Verpaele was 2 jaar als staflid verbonden aan de dienst Plastische Heelkunde van het Ugent, waar hij zich onder meer toelegde op microchirurgische reconstructies. Tijdens deze periode genoot hij ook een bijkomende opleiding voor oorreconstructie bij Dr Françoise Firmin in Parijs. Hij heeft nog steeds een bijzondere interesse in het herstel van normaal uitziende oren.

In 1999 sloot Alexis Verpaele zich aan als vennoot bij Patrick Tonnard, en stond hiermee ook aan de wieg van het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie in Gent. Hij was mede-oprichter van de VZW See and Smile waarvoor hij zich samen met zijn associé Dr Tonnard sinds 2002 inzet om jaarlijks missies uit te voeren in Zuid-Oost Azië. Hierdoor werden reeds meer dan 2000 kinderen en volwassenen verlost van een gespleten lipdeformiteit. Ook oogartsen maken deel uit van See and Smile, en opereren vooral blindheid door cataract.

Alexis Verpaele is sinds 2008 lid van het bestuurscomité van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery. Hij is tevens aktief betrokken geweest in de realisatie van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om esthetische ingrepen uit te voeren. Verpaele is aktief lid van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) en American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).

Hij behaalde een doctoraat (PhD) aan de faculteit geneeskunde van de VUB in 2015 met als onderwerp “Minimizing Face-Lift Stigmata and Complications with the MACS-lift”. Samen met associé Patrick Tonnard leverde hij tientallen internationale wetenschappelijke publicaties, en hij gaf honderden internationale lezingen betreffende esthetische chirurgie van gelaat, oogleden en borsten, en recent onderzoek gaat vooral naar regeneratieve eigenschappen van vettransplantatie (“nanofat”).

Alexis Verpaele is een man van passie, zowel voor mensen, voor zijn beroep als plastisch chirurg als voor zijn muziek en zijn geliefde zeilsport. In alles wat hij doet gaat hij tot het uiterste om het beste resultaat te bekomen.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK

Dr. Ilse Van Renterghem behaalde in 1994 het diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. Daarna werkte ze vier jaar als assistent in de algemene en plastische chirurgie en volgde intussen een bijkomende opleiding in esthetische geneeskunde.

Sinds 1999 heeft Dr. Van Renterghem zich toegelegd op de uitbouw van een volwaardig lasercentrum in het Coupurecentrum voor Plastische Chirurgie. Reeds van bij de start van het centrum werd het belang van laserbehandelingen in de esthetische geneeskunde naar waarde geschat en dat blijft uiteraard zo.

Door intensieve deelname aan internationale congressen schoolt Dr. Van Renterghem , samen met Dr. Tonnard en Dr Verpaele, haar kennis met de meest moderne technieken en laserbehandelingen voortdurend bij.

Ze maakt dan ook gebruik van de meest recente lasers en hun diverse toepassingen op het vlak van huidverjonging, couperose of andere vasculaire aandoeningen, photo rejuvenation, permanente ontharing.

Daarnaast kan Dr. Van Renterghem sinds 2005 bogen op een bijzondere bekwaamheid wat betreft de behandeling met btx-injecties en fillers. Tot slot neemt ze in het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie ook de kleine dermatologische heelkundige ingrepen onder plaatselijke verdoving voor haar rekening.

Dr. Florence Desmidt is afkomstig uit Lierde, Oost-Vlaanderen. In 2016 studeerde ze met onderscheiding af als basisarts aan de Universiteit van Gent. Daarna deed ze haar 2,5 jaren ervaring in de urologie, een chirurgische discipline. In 2022 studeerde ze af als huisarts, welke ze vandaag nog deeltijds uitoefent.

Bovendien heeft ze ook kennis vergaard over dermatologische aandoeningen en hun specifieke aanpak. Sinds 2020 neemt ze deel aan verscheidene workshops, (inter)nationale congressen en bijscholingen om maximaal geïnformeerd te blijven over alle mogelijke technieken en (innoverende) producten binnen de esthetische niet-chirurgische geneeskunde. Ze legt haar eveneens toe op laserbehandelingen.

Tonnard& Verpaele zijn, sinds hun 20 jarige samenwerking en het behandelen van meer dan 20.000 patiënten, zowel nationaal als internationaal een begrip geworden als topspecialisten in wereld van de plastische chirurgie en de esthetische behandelingen zowel nationaal als internationaal.

Het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie ten Gent dat zij sinds 1997 samen runnen, bijgestaan door een team secretaressen, verpleegkundigen en internationale fellows, staat gekend voor zijn zeer hoge standaard aan kwaliteitszorg binnen deze disciplines.

Door het unieke concept van de twee vennoten Tonnard&Verpaele die in continu overleg samenwerken, overleggen en vernieuwen wordt een unieke sfeer gecreëerd waarbij elke patiënt een geheel aan zorgen krijgt om het allerbeste resultaat te bereiken, en dit doorheen het hele traject van de behandeling. Zoiets kan op geen enkele manier in een solo-praktijk geëvenaard worden. Samen zijn zij meer en beter dan de som van de delen…

Tonnard en Verpaele richtten in 2007 dit zelfstandig chirurgisch centrum op vanuit de nood aan een “viersterren service” zonder in te boeten aan veiligheid en kwaliteit. Tien jaar later zorgen de mensen die er ooit te gast waren voor de beste publiciteit: wekelijks krijgen we bedankingen en felicitaties voor de vriendelijkheid van onze medewerkers, de professionele opvang en de kwaliteit van de zorgen.

Het centrum is uitgerust met 2 hyper-moderne operatiezalen en 4 verblijfssuites, en is volledig afgestemd op het opvangen en verzorgen van onze patiënten in een warme, persoonlijke en strikt private sfeer. De kwaliteit van het centrum wordt jaarlijks gekeurd door KIWA voor Vlaanderen en door AAAASF(*) naar internationale normen.

E=MC² is tevens de wiskundige formule van de beroemde relativiteitstheorie van Albert Einstein, die de eenheid van materie en energie beschrijft. Naar analogie daarvan verwijst E:MC² naar de eenheid van lichaam en geest, met een knipoog naar de relativiteit van uiterlijke schoonheid.

(*) American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities

Onderwijs en educatie liggen Tonnard & Verpaele beiden nauw aan het hart. Hun eerste cursussen over hun nieuwe technieken in de gelaatschirurgie dateren al van 1999 en waren gericht naar regionale en nationale collega’s. Het verschijnen van hun eerste boek The MACS-lift Short Scar Rhytidectomy in 2004 was de start van een internationale doorbraak en werden de ‘Coupure Seminars’ in het leven geroepen.

Er werden verscheidene internationale congressen te Gent georganiseerd die werden beschouwd als een soort ‘denktank’ binnen het vakgebied van de plastische chirurgie. Twee maal per jaar werden eveneens intensieve 2-daagse master courses met live chirurgische demonstraties georganiseerd, waarbij de nieuwste technieken van MACS-lifting, vettranspantatie en de nieuwste ontwikkeling ‘nanofat’ werden behandeld. Deze congressen en cursussen worden internationaal steeds bijzonder geappreciëerd.

Bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid besteden wij via de VZW See & Smile een deel van onze vrije tijd en onze inkomsten aan het uitvoeren van chirurgische missies naar minder bedeelde landen.